MAKSUD DAN TUJUAN

  1. Memberikan bekal ketrampilan kepada mereka yang ingin mempunyai kemandirian dan tekad bulat untuk mendapatkan pengahasilan dan masa depan yang dicita-citakan hingga memperoleh pekerjaan dan penghasilan sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka miliki.
  2. Memberikan kesempatan kepada pencari pekerjaan di pelosok desa dan dikota baik yang belum mendapatkan pekerjaan dan tidak mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga mereka tidak percaya diri untuk melamar pekerjaan yang sangat prosedural di perkantoran agar dapat memperoleh pendidikan dan ketrampilan sebagai modal untuk mengadu nasib dirantau.
  3. Meningkatkan tarap hidup dan perbaikan nasib masyarakat.